Generální oprava hasičské cisterny

Již v průběhu roku 2014 jsme začali řešit nutnost generální opravy podvozku cisternové automobilové stříkačky na podvozku Tatra 815 Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Jaroměře. Toto vozidlo původně sloužilo u podnikových hasičů bývalého největšího podniku v Jaroměři – Závodů Antonína Zápotockého (ZAZ). O nutnosti generální opravy jsme rozhodli z důvodu ztráty výkonu motoru a výskytu mnoha dalších závad, které se opakovaly častěji, než je obvyklé.
Prvním krokem bylo zajištění financování této akce. Po několika marných pokusech jsme podali žádost o dotaci na Královéhradecký kraj do programu „Podpora hasičské techniky pro obce s JPO“. Z tohoto programu Královéhradeckého kraje se podařilo získat 600 000 Kč a město Jaroměř provedlo dofinancování generální opravy podvozku cisternové automobilové stříkačky.
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma STS Prachatice s cenou díla 1 016 400 Kč vč. DPH. Koncem srpna tohoto roku bylo vozidlo předáno vybrané firmě, která na podvozku cisternové automobilové stříkačky začala ihned pracovat. Několikrát jsme se byli na průběh prací podívat, přitom jsme kontrolovali kvalitu prováděných oprav. Na začátku listopadu jsme si vozidlo převzali s drobnými závadami, které dodavatel bezodkladně odstranil.
Generální oprava podvozku cisternové automobilové stříkačky, a to včetně kabiny, prodloužila životnost vozu minimálně o dalších 10 let. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města s touto hasičskou cisternou bude účelně a spolehlivě zasahovat při mimořádných událostech ve prospěch občanů našeho města, ale také v rámci celého Královéhradeckého kraje.
Děkujeme touto cestou Královéhradeckému kraji za poskytnutou dotaci a zároveň městu Jaroměř za dofinancování této generální opravy.

Velitel JSDH Bc. Pavel Čižmář12289501_546402592188672_5750678047640592373_n 12294713_546402622188669_7457194097838463805_n 12301690_546402585522006_8312177673362155225_n 12313687_546402655521999_2655252046995809309_n 12313696_546402658855332_4578848664091989433_n 12316494_546402582188673_1600627514548726528_n 12316669_546402618855336_8512663509358326291_n 12321292_546402615522003_1335478636009962562_n

Zdroj: https://www.facebook.com/jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj/posts/546402712188660

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *