Výstavba nové požární stanice

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás informovali o výstavbě nové požární stanice.

Převážně v průběhu dubna by se mělo pracovat na demolici stávajícího objektu požární stanice (Na Valech).
Výstavba nové stanice by měla trvat 16 měsíců od předání staveniště. Novostavba objektu požární stanice kategorie P1 bude sloužit pro jednotky HZS Královéhradeckého kraje a JSDH Jaroměř.

Náklady na vybudování nové stanice se mají vyšplhat přes 81 milionů korun, téměř 56 milionů pokryjí evropské dotace. „V současné době je stanice HZS Jaroměř přestěhována do provizorních prostor v Hradecké ulici, kde byl pro tyto účely přizpůsoben objekt bývalé kotelny,“ za prodejnou Active sport Viz. obr. č. 1

JSDH Jaroměř mají provizorní prostory v zázemí Technických služeb města Jaroměř v ulici Na Valech, v areálu Sběrného dvora. Obr. č. 2
Závěrem bychom chtěli apelovat na ohleduplnost řidičů při výjezdu hasičských vozidel profesionálních z ulice Hradecké, tak hasičů dobrovolných z ulice Na Valech. Děkujeme za pochopení


ViewImage

HZS výjezd obr. č.1
HZS výjezd obr. č.1
Dobrovolní hasiči
JSDH Jaroměř obr. č. 2

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje